Avainsanatutkimus – Näin selvität parhaat avainsanat helposti!

Tässä artikkelissa kerron mikä on avainsanatutkimus, kuinka se tehdään ja mitä hyötyä avainsanatutkimuksesta on.

Mikä on avainsanatutkimus?

Avainsanatutkimus on hakukonemarkkinoinnin tärkein osa-alue.

Olipa kyseessä sitten hakukoneoptimointi tai hakusanamainonta, niin uusi projekti on syytä aloittaa aina avainsanatutkimuksella.

Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään mitä informaatiota, tuotteita ja palveluja ihmiset etsivät hakukoneista ja millaisia hakulausekkeita he käyttävät. 

Hakuvolyymeja, hakulausekkeiden merkityksiä ja kilpailutilannetta arvioimalla voidaan kartoittaa potentiaalisimmat avainsanat, joiden suhteen hakukonenäkyvyyttä kannattaa kehittää.

Muista tämä!

Oleellista ei ole saada paljon kävijöitä sivustolle vaan saada oikeat kävijät sivustolle!

Avainsanatutkimuksessa ja -analyysissä selvitetään muun muassa:

 • Avainsanaideat
 • Avainsanojen hakuvolyymit
 • Avainsanojen vaikeusasteet
 • Ihmisten aikomukset avainsanan takana (informaation tarve / kaupallinen haku / navigaatiohaku)

Näin avainsanatutkimus tehdään

Avainsanatutkimusta varten tarvitaan vähintään yksi avainsanatyökalu. Suurin osa avainsanatyökaluista on maksullisia sovelluksia, mutta joukossa on myös pari ilmaista vaihtoehtoa. 

Lue lisää avainsanatyökaluista kirjoittamastani vertailusta!

Avainsanaideoiden kartoitusta varten kannattaa hyödyntää vähintään kahta eri avainsanatyökalua. Lisäksi parhaat työkalut kuten Ahrefs mahdollistavat käänteisen avainsanatutkimuksen.

On olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa tapaa tehdä avainsanatutkimus avainsanatyökalujen avulla:

 • Perinteinen avainsanatutkimus
 • Käänteinen avainsanatutkimus

Perinteinen avainsanatutkimus

 • Avainsanatyökaluun syötetään avainsanaideoita (seed keywords)
 • Avainsanatyökalu kartoittaa suuren joukon avainsanaehdotuksia perustuen syötettyihin avainsanaideoihin 
 • Tulokset käydään läpi ja poimitaan potentiaalisimmat avainsanat 

Käänteinen avainsanatutkimus

 • Avainsanatyökaluun syötetään tutkittavan aihepiirin sivustojen url-osoitteita (esim. kilpailijan domain)
 • Avainsanatyökalu etsii kaikki avainsanat, joilla tutkittava sivusto näkyy Googlen hakutuloksissa
 • Tulokset käydään läpi ja poimitaan potentiaalisimmat avainsanat

Jos teet avainsanatutkimusta ainoastaan hakusanamainontaa varten, niin silloin perinteinen avainsanatutkimus on täysin riittävä ja avainsanatutkimukseen ei muutenkaan kannata uhrata liikaa aikaa, sillä konvertoivat hakulausekkeet saa myöhemmin helposti selville Google Adsin hakutermiraportista.

Hakukoneoptimointia ja sisällöntuotantoa varten tehtävää avainsanatutkimusta varten kannattaa sen sijaan varata enemmän aikaa ja käänteisen avainsanatutkimuksen edut tulevat tässä kohtaa kunnolla esiin.

Esimerkki perinteisestä avainsanatutkimuksesta

Avainsanatutkimus aloitetaan syöttämällä avainsanatyökaluun avainsanaideoita ja sen jälkeen avainsanatyökalu listaa suuren joukon aiheeseen enemmän tai vähemmän liittyviä avainsanoja.

Yllä olevassa kuvassa avainsanatyökaluun on syötetty vain yksi termi, ”siivouspalvelu” ja työkalu on tämän jälkeen kartoittanut paljon potentiaalisia avainsanoja. 

Jokaisesta yksittäisestä avainsanasta on mahdollista saada paljon erilaista dataa irti.

Avainsanan kuukaisittaisten hakuvolyymien lisäksi kiinnostavaa tietoa ovat muun muassa Google Ads hakusanamainonnan määrä ja kilpailutilanne (hakukoneoptimoinnin suhteen) avainsanatasolla sekä hakuvolyymien mahdolliset kausiluontoiset vaihtelut.

Esimerkki käänteisestä avainsanatutkimuksesta

käänteinen avainsanatutkimus

Käänteinen avainsanatutkimus aloitetaan syöttämällä avainsanatyökaluun tutkittavan sivuston tai yksittäisen sivun url-osoite.

Yllä olevassa kuvassa avainsanatyökaluun on syötetty Rantapallo -sivuston yksittäisen artikkelin url-osoite ja työkalu listaa yhteensä 53 avainsanaa, joilla tämä yksittäinen artikkeli näkyy Googlen hakutuloksissa. 

Toisin sanoen, käänteisellä avainsanatutkimuksella ei ainoastaan löydy mahtavia uusia avainsanaideoita vaan se antaa myös paljon hyödyllistä informaatiota sisällöntuotantoa ja sisältöjen hakukoneoptimointia varten.

Avainsanojen tarkempi analyysi 

Hakusanamainontaa varten tehtävässä avainsanatutkimuksessa yleensä riittää, että on lista avainsanoista ja tiedetään niiden hakuvolyymit. Edellä mainituilla tiedoilla pääsee mainonnassa alkuun ja optimointi tapahtuu myöhemmin mainostilillä.

Yleinen virhe avainsanatutkimuksessa sisällöntuotantoa ja hakukoneoptimointia varten on, että tutkimus jää hakuvolyymitasolle.

Hakuvolyymit ovat kyllä tärkeitä, mutta niin ovat myös avainsanojen vaikeusasteet.

Ei ole mitään järkeä käyttää aikaa ja vaivaa sellaisten avainsanojen kanssa, joiden vaikeusasteet ovat niin korkeat, että hakukoneoptimointiin ja sisällöntuotantoon sijoitetulle ajalle ja vaivalle ei saataisi kunnon tuottoa.

Avainsanojen vaikeusaste riippuu hyvin pitkälti seuraavista seikoista:

 • Kuinka paljon kilpailevilla sivuilla on ulkoisia linkkejä suoraan laskeutumissivulle
 • Käyttävätkö kilpailevat sivustot avainsanaa sivun otsikossa eli titlessä
 • Mikä on kilpailevien sivujen sisältöjen laajuus ja laatu

Luotettavimmin avainsanan vaikeusasteen saa selville kun vaikeusasteeseen vaikuttavat tekijät analysoidaan manuaalisesti, mutta se on paljon aikaa vievä prosessi.

Jos aikaa ei ole avainsanojen vaikeusasteiden manuaaliseen analysointiin, niin silloin voidaan hyödyntää työkalujen tarjoamia arviota vaikeusasteista (yleensä asteikolla nollasta sataan). 

Esimerkki kilpaillusta avainsanasta

vaikea avainsana

Yllä olevassa kuvassa on hakutulossivu avainsanalle ”matkavakuutus”, jonka hakuvolyymi on noin 13000 hakua kuukaudessa. Kaikki kymmenen hakutulossivulle päässyttä sivustoa ovat ”vahvoja sivustoja” ja jokaiselta sivulta löytyy avainsana sivun otsikosta.

Lisäksi jokaisella sivustolla on ulkoisia linkkejä suoraan laskeutumissivulle. Lisäksi kun kyseessä on linkkiprofiililtaan vahvoja sivustoja, niin oletettavasti näiden sivustojen sisäiset linkitkin (matkavakuutus laskeutumissivulle) ovat painoarvoltaan varsin suuria. 

Tavallisella bloggarilla tai pienyrittäjällä ei olisi juuri mitään mahdollisuuksia päästä hakutulosten kärkeen avainsanalla ”matkavakuutus”.

Esimerkki helposta avainsanasta

helppo avainsana

Esimerkkinä helposta avainsanasta on avainsana ”luotettavat kiinalaiset verkkokaupat”, jonka hakuvolyymi on noin 450 hakua / kk. Yllä olevassa kuvassa on hakutulosten ensimmäinen sivu kyseiselle avainsanalle. 

Tarkempi analyysi paljastaa, että kyseessä on oikeasti helppo avainsana ja Googlen ensimmäiselle hakutulossivulle olisi kohtuullisen helppo päästä vain tekemällä perusasiat riittävän hyvin.

Yhdelläkään yllä olevan kuvan sivustolla ei ole sanaa ”luotettava” sivun otsikossa. Lisäksi monella sivustolla ei ole yhtään ulkoisia linkkejä suoraan laskeutumissivulle ja joukossa on muutenkin linkkiprofiililtaan heikkoja sivustoja.

Muita signaaleja helposta avainsanasta ovat muun muassa, keskustelufoorumien tai YouTube-videoiden näkyminen hakutuloksissa. Myös alle vuoden ikäisten sivustojen näkyminen hakutuloksissa on signaali helposta avainsanasta.

Avainsanojen tyypit ja mitä hakulausekkeet kertovat ihmisten aikomuksista

Avainsanat voidaan jaotella tyyppien perusteella kolmeen kategoriaan:

 • Navigaatiohaut
 • Informaatiohaut
 • Kaupalliset haut

Navigaatiohaut

Jos henkilö kirjoittaa Googleen ”facebook” tai ”ilta-sanomat”, niin kyseessä on mitä todennäköisimmin navigaatiohaku. Navigaatiohaussa henkilö menee Googlen hakutulosten kautta haluamalleen sivustolle sen sijaan, että kirjoittaisi kohdesivuston url-osoiteen selaimeen.

Navigaatiohauissa on tyypillistä, että ihmiset eivät selaa hakutuloksia vaan siirtyvät hakutulossivulta nopeasti kohdesivustolleen.

Informaatiohaut

Informaatiohaussa henkilö etsii verkosta tietoa / ratkaisua ongelmaansa. Tyypillisiä informatiohakuja ovat esimerkiksi ”pannukakku ohje” tai ”sähköpyörä vertailu”. 

Informaatiohakujen kategoria sisältää erittäin paljon mahdollisuuksia kaikille bloggareille, affiliate -julkaisijoille ja sisältömarkkinointia tekeville yrityksille. Informaatiohakujen hakuvolyymit ovat monesti varsin suuria, varsinkin kun otetaan huomioon kaikki taivutusmuodot ja long tail -avainsanat.

Jos henkilö hakee Googlesta ”sähköpyörä vertailu”, niin hän ei ole varmastikaan vielä luottokortti kädessä ostamassa tuotetta, vaan sen sijaan hän etsii tukea ostopäätökselleen. Juuri tämän seikan vuoksi informaatiohaut toimivat erittäin hyvin affiliate-markkinoinnissa ja varsin huonosti verkkokauppojen hakusanamainonnassa.

Kaupalliset haut

Kaupallisessa haussa henkilön aikomus on ostaa jokin tuote tai palvelu. Esimerkkejä kaupallisesta hausta ovat ”kotisiivous helsinki” tai ”OnePlus 6 128GB”. 

Usein kaupallista hakua edeltää informaatiohaku. Henkilö on voinut ensin tehdä haun ”älypuhelin vertailu”, jossa hän on etsinyt tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Seuraava haku voi olla esimerkiksi ”OnePlus 6 kokemuksia”, jossa henkilö etsii tukea ostopäätökselleen. Viimeinen haku voi olla ”OnePlus 6 128GB” ja tässä vaiheessa henkilö jo tietää haluavansa juuri tämän puhelinmallin 128GB:n muistilla.

Kaupalliset haut kuten ”OnePlus 6 128GB” toimivat erittäin hyvin Google Ads hakusanamainonnassa, sillä henkilöllä on suurella todennäköisyydellä jo pankkitunnukset tai luottokortti kädessä ja hän etsii enää parasta ostopaikkaa kyseiselle tuotteelle.

Jos kyseessä on kaupallinen haku, jossa tuote tai palvelu on ikivihreä eli samaa tuotetta tai palvelua voidaan myydä ja markkinoida vuosikausia, niin silloin hakukoneoptimointi on erittäin potentiaalinen ja pitkällä tähtäimellä kustannustehokas vaihtoehto. Esimerkiksi ”kotisiivous helsinki” täyttäisi hyvin ikivihreän palvelun ehdot. 

Long tail -avainsanat ja Googlen RankBrain -algoritmi

Voiko yksittäinen sivu olla optimoitu useille eri avainsanoille vai pitäisikö jokaisen sivun olla optimoitu vain yhtä avainsanaa varten? 

Edellinen kysymys jakaa hakukoneoptimoinnin asiantuntijoiden mielipiteitä maailmalla eikä tuohon taida olla yhtä ja oikeaa vastausta vaan asia vaihtelee tapauskohtaisesti. Ahrefsin blogissa on erinomainen artikkeli long tail -avainsanoista, johon kannattaa tutustua. 

Minä itse suosin pitkään long tail -avainsanoja tyyliin ”best blender under 200$”, koska long tail- avainsanoilla pääsi helpommin korkealle hakutuloksissa ilman työlästä linkkien rakennusta. Long tail- avainsanat myös konvertoituivat erittäin hyvin, koska sisältö vastasi tarkasti Google haun tehneen henkilön tiedontarpeeseen.

Suurin piirtein vuoden 2017 alusta alkaen olen kuitenkin muuttanut strategiaani. Nykyään yritän saada aina yhden sivun optimoitua mahdollisimman monelle eri avainsanayhdistelmälle.

Tähän on kaksi syytä. Google RankBrain ja ulkoiset linkit. Ensinnäkin Googlen koneoppimiseen perustuva RankBrain -algoritmi ymmärtää koko ajan paremmin hakulausekkeiden merkityksiä, myös suomen kielellä.

Toinen yhtä tärkeä syy on ulkoiset linkit. Oletetaan, että sivusto haluaa näkyä Googlessa avainsanalla X ja avainsanalla Y. Oletetaan myös, että kilpailutilanteen vuoksi molemmat avainsanat vaatisivat kaksi laadukasta ulkoista linkkiä suoraan laskeutumissivulle, jotta päästäisiin Googlen ensimmäiselle hakutulossivulle.

Jos molemille avainsanoille luodaan oma sisältö ja laskeutumissivu, niin laadukkaita ulkoisia linkkejä tarvittaisiin 2+2 kappaletta eli neljä. Toisaalta, jos tehdään vain yksi sisältö ja laskeutumissivu, joka on optimoitu molemille avainsanoille, niin linkkejä tarvitaankin vain kaksi ja niiden vaikutus on suurin piirtein sama.

Olen kirjoittanut case esimerkin yhdestä omasta sivustosta, jossa olen hyödyntänyt juuri edellisessä kappaleessa esitettyä strategiaa ulkoisten linkitysten voiman maksimoimisessa sekä RankBrain -algoritmin tuomia mahdollisuuksia.

Google Search Consolen hyödyntäminen avainsanatutkimuksessa

Google Search Console on huomattavasti hyödyllisempi työkalu hakukoneoptimoinnissa kuin Google Analytics.

Google Search Consolesta, nimittäin selviää tarkat hakulausekkeet (kyselyt), joilla ihmiset ovat tehneet Google hakuja.

Google Analyticsin puolella orgaanisesta liikenteestä ei sen sijaan saa avainsanatason tietoa, koska tiedot on piilotettu ja avainsanojen tilalla lukee ”not provided”. Search Console datan saa muuten tuotua Analyticsin puolelle linkittämällä tilit!

google search console kyselyt

Google Search Consolen tarjoamasta datasta voi löytää hyviä uusia avainsanaideoita. Kannattaa tutkia esimerkiksi sellaisia kyselyitä, joilla on paljon näyttökertoja, mutta alhainen klikkausprosentti.

Avainsana saattaa näissä tapauksissa esiintyä sivuilla, mutta sivustolla ei ehkä ole tällä hetkellä ollenkaan sisältöjä, jotka olisivat optimoitu kunnolla kyseisille avainsanoille. 

FAQ

Mikä on avainsanatutkimus?

Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään mitä informaatiota, tuotteita ja palveluja ihmiset hakevat ja millaisia hakulausekkeita he käyttävät ja kuinka paljon hakuja tehdään.

Mitä avainsanatutkimus maksaa?

Avainsanatutkimusta voi yrittää tehdä ilmaisilla työkaluilla, jolloin hintana on oma aika. Minulta voi ostaa avainsanatutkimuksen / analyysin alkaen 170 euroa + alv.

Mikä on avainsana-analyysi?

Avainsana-analyysi eroaa avainsanatutkimuksesta siten, että avainsana-analyysissä tutkitaan tarkemmin myös avainsanojen vaikeusasteita ja niiden jakautumista informaatiohakuihin, kaupallisiin hakuihin ja navigaatiohakuihin.

Kuinka avainsanatutkimus tehdään?

Avainsanatutkimusta varten vaaditaan vähintään yksi avainsanatyökalu. On olemassa ilmaisia avainsanatyökaluja, mutta kunnollinen avainsana-analyysi vaatii maksullisen työkalun.

>
Vieritä ylös