Hakukoneoptimointi 2020 – avainsanat sisältö ja linkit

Kiinnostaako sinua hakukoneoptimointi? 

Oletko myös huomannut kuinka netti on PULLOLLAAN tietoa Google hakukoneoptimoinnista ja erilaisista hakukoneoptimointistrategioista?

Kerron sinulle yhden jutun.

Vaikka erilaisia hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita satoja, niin suurella osalla hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä on loppupelissä hyvin pieni painoarvo kun taas vain muutamalla tekijällä on ratkaisevan suuri merkitys.

Erojen ymmärtäminen eri optimointitoimenpiteiden välillä auttaa säästämään arvokasta aikaa (ja muista että aika on rahaa) sekä saavuttamaan parempia tuloksia, kun sivustosi hakukoneoptimointi voidaan kohdistaa niihin toimenpiteisiin, joilla saadaan tuloksia aikaan.

hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi - SEO - Search Engine optimization

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi on prosessi, jonka tarkoituksena on saada optimoitava sivusto näkymään mahdollisimman korkealla Googlen ja muiden hakukoneiden hakutuloksissa relevanteilla avainsanoilla, jolloin sivustolle saadaan mahdollisimman paljon laadukasta kävijäliikennettä.

Hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimization [SEO] on yksi parhaista ellei paras markkinointikanava, sillä hakukoneoptimoinnin avulla potentiaalinen asiakas voidaan tavoittaa juuri silloin kun hän etsii yrityksen tuotetta tai palvelua.

Google hakukoneoptimointi vs muut hakukoneet

Hakukoneoptimointi Suomessa on yhtä kuin Google optimointi.

Tämä johtuu siitä, että Googlen markkinaosuus Suomessa on yli 97%.

Kuinka hakukoneoptimoinnilla saadaan tuloksia aikaan?

Googlen hakualgometrit sisältävät tuntemattoman määrän hakutuloksiin vaikuttavia tekijöitä. 

Jotkut hakutuloksiin vaikuttavista tekijöistä ovat hyvin tunnettuja ja testaamalla todistettuja kun taas toiset ovat puhtaasti spekulatiivisia.

Yleisesti tiedetään, että esimerkiksi SSL-sertifikaatti ja kuvien alt-tekstit ovat hakutuloksiin vaikuttavia tekijöitä. 

Edellä mainitut tekijät ovat kuitenkin painoarvoltaan pieniä ja esimerkiksi SSL-sertifikaatin käyttöönottoa ei voi perustella hakukoneoptimointihyödyillä (SSL-sertifikaattia kannattaa toki käyttää, mutta ihan muista syistä).

Oikeasti hakukoneoptimoinnissa on vain kolme painoarvoltaan merkittävää tekijää, jotka ovat:

 1. Oikeiden avainsanojen valinta
 2. Riittävän hyvä sisältö ja laskeutumissivun optimointi
 3. Ulkoiset linkit sivustolle

Eri optimointitoimenpiteiden kustannuksia kannattaa aina arvioda kriittisesti suhteessa saavutettaviin hyötyihin.

Kannattaako esimerkiksi jotain kuvien alt-tekstejä alkaa nysväämään kuntoon vai olisiko kuitenkin järkevämpää käyttää sekin aika edes yhden laadukkaan linkin hankintaan?

Strive for excellence in few things, rather than good performance in many.

​Richard Koch - 80/20 principle

1

Avainsanatutkimus - Tämä on kaikista tärkein!

Kunnolla tehty avainsanatutkimus ei ole hakukoneoptimointiprosessin kannalta ainoastaan tärkeää, se on välttämätöntä.

 

Avainsanatutkimuksessa ei ainoastaan pyritä löytämään avainsanoja ja tutkimaan niiden hakuvolyymeja.


Avainsanatutkimuksen avulla selvitetään myös mitä vaaditaan, että sivusto pääsee valituilla avainsanoilla Googlen hakutulosten kärkeen. 

2

Laskeutumissivu - Tarjoa kävijöille erinomainen käyttökokemus 

Sen lisäksi, että laskeutumissivun titlen ja meta-descriptionin pitää olla kunnossa, niin myös sisällön on vastattava sitä mitä kävijät etsivät.


Loistava sisältö voi tarkoittaa yhden hakulausekkeen kohdalla tuhansien sanojen pituista artikkelia ja toisessa tapauksessa yhden sanan mittaista vastausta kävijän kysymykseen.


Oli miten oli, niin tärkeintä on tarjota kävijöille erinomainen käyttökokemus, sillä juuri käyttökokemuksen merkitys Googlen hakualgoritmeissa kasvaa päivä päivältä. 

3

Linkit - Laadukkaat linkit ratkaisevat loppupelissä voittajan

Silloin tällöin netissä törmää väittämiin, jossa joku "inbound-markkinointiguru" julistaa kuinka vain sisällöillä on merkitystä ja linkkien rakentaminen kannattaa unohtaa.


Nämä väittämät eivät voisi olla enempää väärässä.


Linkit ovat yhä yksi merkittävimmistä, ellei peräti merkittävin, hakutuloksiin vaikuttava tekijä.


Kun kymmenen yhtä laadukasta sisältöä kilpailee, niin kuka voittaa? Kenties se, jolla on parhaat linkit???

" Ilmeeni kun joku sanoo, että sisältö on kuningas, hakukoneoptimointi on kuollut ja linkeillä ei enää ole merkitystä."

Kuinka saada 135% lisää kävijöitä ja 203% enemmän myyntiä kolmessa kuukaudessa

Uusi case study paljastaa, kuinka yli tuplasin sivuston liikenteen lyhyessä ajassa käyttäen hakukoneoptimointia ja samalla kolminkertaistin tulot copywritingin avulla.

Avainsanatutkimus ja -analyysi

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimointiprosessin perusta.

SEO-strategiaa ei ole mahdollista laatia ilman perusteellista avainsana-analyysia. 

Avainsanatutkimus ymmärretään usein pelkästään hakusanojen kartoitukseksi ja avainsanojen hakuvolyymien selvitykseksi. 

Kaikessa markkinoinnissa on todella hyödyllistä tietää ihmisten käyttämät hakusanat ja kuinka paljon Googlessa on hakuja eri hakusanoilla. 

Oleellista on selvittää myös avainsanojen kilpailutilanne ja eri avainsanojen potentiaali tuoda sellaisia kävijöitä, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteet (konversiot). 

Tyypillinen hakukoneoptimointiprosessi sisältää seuraavat askeleet:

 1. Avainsanojen kartoitus
 2. Avainsanojen tarkempi analyysi (kilpailutilanne jne.)
 3. Avainsanojen valinta
 4. SEO-strategian luominen
 5. Sisällön luominen 
 6. Optimointi ja linkkien rakennus

Avainsanojen valinnassa ja hakukoneoptimointistrategian laatimisessa tärkeintä on perustaa päätökset dataan sekä ihmisten aikomusten ymmärrykseen.

Kun analyysi tehdään kunnolla, niin voidaan kohtuullisen luotettavasti arvioida minkä tasoinen sisältö vaaditaan ja kuinka paljon linkkivoimaa tarvitaan, jotta optimoitava sivu/sivusto saavuttaisi hyvän sijoituksen Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

Avainsanojen valinnassa ja SEO-strategian laatimisessa on erittäin tärkeää ymmärtää ihmisten aikomuksia (eng. search intent) hakulausekkeiden takana. 

Ei ole mitään järkeä yrittää optimoida jotain puisevaa myyntisivua Googlen kärkeen silloin kun kyse on selvästikin informaatiohauista.

Title ja meta-description

Title tagi eli sivun otsikko on epäilemättä kaikista sivun sisäisistä elementeistä tärkein hakutuloksiin vaikuttava tekijä

Title kertoo hakukoneelle mistä sivulla on kyse ja lisäksi title näkyy hakutuloksissa sinisenä klikattavana linkkinä.

Title tagiin tulisi ehdottomasti sisällyttää avainsana tai avainsanat (jos useampia), joilla kyseisen sivun halutaan ensisijaisesti näkyvän Googlen hakutuloksissa. 

Tärkein avainsana kannattaa pyrkiä laittamaan heti title tagin alkuun, jolloin se saa hieman enemmän painoarvoa.  

Moni hakukoneoptimointi-opas neuvoo sisällyttämään brändin nimen / domainin titlen loppuun.

Se on kuitenkin järkevää ainoastaan siinä tapauksessa, että optimoitava sivusto on tunnettu brändi.

Muussa tapauksessa se vie vain turhaa tilaa ja kaventaa mahdollisuuksia käyttää luovaa copywritingia title tagin kirjoittamisessa

Meta description eli meta-kuvaus on taas lyhyt teksti, joka näkyy hakutuloksissa sivun url-osoitteen alla.

Meta descriptioniin kannattaa kirjoittaa ytimekäs kuvaus sivun sisällöstä ja loppuun voi lisätä toimintakehoitteen, jolla voidaan parantaa klikkausprosenttia.

title ja meta-description

Alla olevalla videolla näytän kuinka titlea ja meta descriptionia voidaan optimoida datalähtöisesti hyödyntämällä avainsanatutkimusta ja Google Search Consolen tarjoamaa dataa. 

Insert Video

Erinomainen sisältö ja UX

Googlen hakualgoritmin perimmäisenä tarkoituksena on pyrkiä tarjoamaan paras sisältö ja paras käyttökokemus (UX) käyttäjilleen. 

Se mikä on "parasta" sisältöä riippuu aina käyttäjän hakulausekkeesta ja hänen perimmäisistä aikomuksistaan.

Verkkokauppojen kohdalla paras sisältö voi olla hyvin kirjoitettu tuotekuvaus ja informatiiviset tuotekuvat.

Sisältösivuston kohdalla paras sisältö voi taas tarkoittaa tuhansien sanojen mittaista artikkelia jostakin aiheesta. 

Googlen Andrey Lipattsev on sanonut julkisesti
, että koneoppimista hyödyntävä RankBrain -algoritmi on kolmanneksi tärkein hakutuloksiin vaikuttava tekijä heti sisällön ja linkkien jälkeen. 

RankBrain -algoritmi mittaa käyttökokemusta seuraamalla ihmisten käyttäytymistä hakutuloksissa ja sivustolla.

 • Sivuston klikkausprosentti (tämä ei vissiin vaikuta hakutulossijoituksiin)
 • Välittömien poistumisten prosentti (bounce rate)
 • Sivustolla vietetty aika
 • Käyttäjän suorittama toiminto (konversio, sosiaalisen median jako jne.)

Kannattaa huomioida, että RankBrain -algoritmi vaikuttaa sivun hakutulossijoitukseen vain siinä tapauksessa, että sivu saa kävijöitä Googlesta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli sivu ei näy Googlen ensimmäisellä hakutulossivulla, niin se ei saa kävijöitä ja ilman kävijöitä ei ole mitään käyttökokemusta mitä mitata

Toisin sanoen, hakukoneoptimoijan on varmistettava, että hakukoneoptimoitavalla sivustolla on riittävän hyvä sisältö ja riittävästi linkkien tuomaa voimaa, jotta se pääsee ensimmäiselle hakutulossivulle. 

Kun ensimmäiselle hakutulossivulle on päästy, niin tämän jälkeen UX-signaalien merkitys sivun hakutulossijoituksen määräytymisessä korostuu.

RankBrain -algoritmi auttaa Googlea myös ymmärtämään synonyymeja ja eri hakulausekkeiden merkityksiä entistä paremmin. 

Sisäiset ja ulkoiset linkit

Linkit ovat olleet alusta asti yksi tärkeimmistä ellei jopa tärkein Googlen hakutuloksiin vaikuttava tekijä.

Linkit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin linkkeihin.

Ulkoisia linkkejä ovat kaikki muilta sivustoilta tulevat linkit.

Sisäiset linkit ovat sen sijaan nimensä mukaisesti sivuston sisäisiä linkkejä.

Esimerkiksi verkkokaupan kategoriasivulta lähtee automaattisesti sisäiset linkit kaikille kategorian tuotesivuille.

Sekä sisäiset että ulkoiset linkit siirtävät mukanaan linkkivoimaa (PageRank), joka auttaa parantamaan linkin kohdesivun hakukonenäkyvyyttä. 

Poikkeuksen tähän sääntöön tekevät ns. nofollow-linkit, jotka eivät pysty siirtämään linkkivoimaa.

Linkkivoimalle on muuten olemassa monta synonyymia.

Googlen virallinen termi on PageRank, mutta syystä tai toisesta kyseisen termin käyttö on kokenut inflaation SEO-ammattilaisten keskuudessa vaikka PageRank on yhä osa Googlen hakualgoritmia. 

Monilla SEO-työkaluilla on myöskin omat linkkivoimaa kuvaavat terminsä, kuten Ahrefsin Domain Rating (koko sivuston linkkiprofiilin vahvuus) ja UR-rating (yksittäisen sivun linkkivoimaa kuvaava luku). 

Yleensä suurin osa ulkoisista linkeistä osoittaa sivuston etusivulle.

Tämän vuoksi etusivu onkin yleensä linkkivoimaltaan sivuston vahvin sivu.

Vaikka sisäiset linkit siirtävät linkkivoimaa kuten ulkoisetkin linkit, niin kannattaa muistaa, että linkkivoimaa kasvattavat vain ulkoiset linkit. 

Sisäisten linkkien avulla voidaan ainoastaan kanavoida ulkoisten linkkien tuomaa linkkivoimaa sivuston sisällä. 

sisäiset linkit

Hakukoneoptimoinnissa kannattaa aina pyrkiä hankkimaan ulkoisia linkkejä suoraan tärkeimmille laskeutumissivuille, kuten verkkokauppojen kohdalla tärkeimmille kategoriasivuille tai blogin kohdalla tärkeimpiin blogiartikkeleihin.

Lisäksi tärkeimpiin sisältöihin kannattaa linkittää suoraan sivuston etusivulta, jolloin etusivun linkkivoimaa saadaan mahdollisimman tehokkaasti kanavoitua näille sivuille.

Esimerkiksi tämän sivuston kohdalla ei ole todellakaan sattumaa, mitkä kirjoitukset on nostettu suoraan etusivulle, vaan taustalla on tietoinen valinta.

Muut hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on tosiaan useita satoja.

Vaikka tässä artikkelissa korostankin sisältöön ja linkkeihin liittyviä tekijöitä, niin en halua missään tapauksessa antaa sellaista mielikuvaa, että muilla tekijöillä ei olisi merkitystä.

Muista kuitenkin, että...

...Googlen hakutulosten kärkeen päästään taitavalla avainsanojen käytöllä, erinomaisella sisällöllä (ja käyttökokemuksella) sekä riittävällä linkkivoimalla.

Mikä on sitten muiden ranking tekijöiden merkitys?

Suurin osa lukuisista muista hakutuloksiin vaikuttavista tekijöistä on sellaisia, että ne eivät suoranaisesti paranna hakutulossijoituksia, vaan ne ovat lähinnä edellytys sille, että kisassa ollaan ylipäätänsä mukana.

Kerron yhden esimerkin.

Ajatellaan, että sivustolla on esimerkiksi kanonisiin URLeihin liittyviä ongelmia.

On totta, että nämä ongelmat voivat merkittävästi heikentää hakukonenäkyvyyttä.

Kanonisiin URLeihin liittyvien ongelmien korjaaminen ei kuitenkaan millään tavalla tarkoita sitä, että sivu yhtäkkiä ansaitsisi päästä hakutulosten ensimmäiselle sivulle, jos sivu ei samaan aikaan ole sisällöltään ja tarpeeksi laadukas ja linkkivoimaltaan tarpeeksi vahva.

Mitä tästä opimme?https://ahrefs.com/blog/https://backlinko.com/hub/seohttps://ahrefs.com/blog/

Kaikki vähemmän tunnetutkin hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät kannattaa tiedostaa, vaikka niihin ei kaikkin ei välttämättä koskaan tosielämässä törmäisikään.

Lue siis jokin hakukoneoptimointi opas!

Hakukoneoptimoinnista kiinnostuneille löytyy onneksi netistä valtavasti materiaalia englannin kielellä,

Eräs parhaimmista ja kattavimmista oppaista on ehdottomasti Brian Deanin SEO Marketing Hub, toinen hyvä informaation lähde on Ahrefsin hakukoneoptimointiblogi ja heidän YouTube-kanava.

Suomen kielellä mielestäni paras hakukoneoptimointi opas on Arttu Raittilan hakukoneoptimointi lyhyesti ja toinen todella hyvä opas on Juuso Katajan kirjoittama hakukoneoptimointi-opas.

Sivuston rakenne

Sivuston rakenteella ja sisäisellä hierarkialla on suuri merkitys hakukoneoptimoinnin ja hakukonenäkyvyyden kannalta.

Yleisesti ottaen kaikilla sivustoilla tulisi olla mahdollisimman matala rakenne.

Matala rakenne tarkoittaa sitä, että yksikään sivuston sivuista ei saisi olla yli kolmen klikkauksen päässä etusivusta. 

Tällä tavoin pystytään varmistamaan, että PageRank kanavoituu tehokkaasti sivuston sisällä.

Sivuston ikä

Jokainen joka on joskus perustanut uuden verkkosivuston tietää, että aluksi on todella hankala saada sivustolle kävijöitä Googlen orgaanisen liikenteen kautta.

Tämä johtuu osittain siitä, että Google ei luota aivan uusiin sivustoihin.

Googlen luottamuksen puute taas johtuu siitä, että uusilla sivustoilla on harvoin kertynyt laadukkaita linkkejä luotettavista lähteistä ja sisältöäkin saisi olla enemmän.

Lue lisää:

Domain-nimi

Tärkeimmän avainsanan käyttäminen domain-nimessä on vanha taktiikka, joka toimii tietyin varauksin myös vuonna 2019.

Jos olet perustamassa uutta sivustoa ja sinun pitää keksiä hyvä domainnimi, niin voin suositella ns. partial match domainia, jossa domain-nimessä yhdistyy avainsana + keksitty bränditermi.

Lue lisää:

Tekninen hakukoneoptimointi

Suurin osa nykyisistä verkkosivustojen ja verkkokauppojen julkaisujärjestelmistä on rakennettu alusta alkaen hakukoneystävällisiksi.

Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että varsinkin verkkokauppojen ja yhtään suurempien sivustojen kohdalla ongelmia tuppaa ajan mittaan kertymään ja juuri edellä mainittujen sivustojen kohdalla teknisen hakukoneoptimoinnin rooli korostuu.

Yleisimpiä hakukonenäkyvyyttä heikentäviä teknisiä ongelmia ovat:

 • 404 virhesivut ja rikkinäiset linkit
 • Liian suuret kuvakoot -> sivuston latausnopeuden hidastuminen
 • Tuplasisältö

SEO-auditointi

Tekninen SEO-auditointi auttaa löytämään hakukonenäkyvyyden pullonkaulat ja lopputuloksena on tehtävälista, jossa auditoinnissa löydetyt ongelmakohdat on muutettu tehtäviksi, jotka on laitettu tärkeysjärjestykseen niiden painoarvon, työmäärän ja vaikeusasteen perusteella.

Tyypillisimmät hakukoneoptimointi -ongelmat

Vaikka sivuston hakukonenäkyvyyden pullunkaulat liittyvätkin usein avainsanojen käyttöön, sisältöön ja laadukkaiden linkkien puutteeseen, niin on olemassa useita tyypillisiä hakukoneoptimointi -ongelmia, joihin törmää jatkuvasti.

Tuplasisältö

Tuplasisältö tarkoittaa yhtä ja samaa sivua, jolla on kaksi tai useampi url-osoite esimerkiksi http://www.esimerkkisivu.com/page/ ja http://www.esimerkkisivu.com/page/index.htm. 

Tuplasisältö johtuu yleensä julkaisujärjestelmän puutteista. Esimerkiksi monilla verkkokaupoilla esiintyy tuplasisältöä kun yhdestä tuotteesta on useampia url-variaatiota.

Tuplasisällön vaikutukset hakukonenäkyvyyteen riippuvat ongelman laajuudesta.

Yksittäisen sivun kohdalla vaikutus ei välttämättä ole suuren suuri, mutta jos kyseessä on verkkokauppa, jolla on tuhansia tuotteita ja iso määrä ongelmasivuja, niin negatiivinen vaikutus hakukonenäkyvyyteen voi olla merkittävä. 

Keyword cannibalization

Avainsanojen kannibalisointi tarkoittaa sitä, että samalla sivustolla on kaksi tai useampi sivu, jotka käsittelevät samaa aihetta ja käyttävät samoja avainsanoja titlessä.

Avainsanojen kannibalisointia esiintyy herkästi kun sivustolla on paljon sisältöä samasta aihepiiristä ja kun otsikointia ei olla tehty suunnitelmallisesti ottaen huomioon jo olemassa olevan sisällön.

Avainsanojen kannibalisointiin kannattaa tutustua lukemalla Ahrefsin erinomainen kirjoitus aiheesta. 

Rikkinäiset linkit

Rikkinäinen linkki tarkoittaa linkkiä, joka ei enää toimi ja ohjaa 404-virhesivulle.

404-virhesivu tarkoittaa sitä, että url-osoite ohjaa sivulle, jota ei enää ole olemassa. 

404-virheitä syntyy kun sivustolta poistetaan sivuja tai kun url-osoitteisiin tehdään muutoksia ilman 301-uudelleenohjauksia.

Esimerkiksi monien verkkokauppojen sivustoilla on suuri määrä 404-virheitä, koska tuotevalikoima vaihtuu koko ajan ja myynnistä poistuneiden tuotteiden sivut poistetaan.

Alla olevassa kuvassa on muutama esimerkki verkkokauppa.com - sivuston yli kahdestakymmenestä tuhannesta rikkinäisestä dofollow-linkistä.

verkkokauppa.com rikkinäiset linkit

Verkkokauppojen kohdalla kustoimoitu 404-virhesivu on hyvä ratkaisu silloin kun käytöstä poistuneeseen url-osoitteeseen ei ole ulkoisia linkkejä.

Jos käytöstä poistuneeseen url-osoitteeseen johtaa ulkoisia linkkejä, niin silloin ainoa oikea ratkaisu on tehdä 301-uudelleenohjaukset relevanttiin sisältöön.

301-uudelleenohjauksella rikkinäinen linkki saadaan korjattua ja ulkoisen linkin mukanaan tuoma linkkivoima saadaan kanavoitua haluttuun kohteseen.

Käytännössä rikkinäinen linkki kannattaa uudelleenohjata vastaavanlaiseen sisältöön kuin linkin alkuperäinen kohdesivu ja tässä kannattaa ottaa huomioon myös linkin ankkuriteksti.

Rikkinäisten linkkien selvittämiseksi tarvitaan SEO-työkalua kuten Ahrefs, Majestic tai SEMrush ja näistä Ahrefs on ehdottomasti paras.

Tuloksia tuottava SEO-strategia

Hakukoneoptimointi vaatii lähestulkoon aina paljon aikaa ja työntekoa ja välillä aika paljon osaamistakin.

Hakukoneoptimointistrategia auttaa tavoitteiden määrittelyssä ja systemaattisessa työskentelyssä tulosten saavuttamiseksi.

Olin viisi vuotta sitten verkkokauppias, joka teki myös sivutoimisesti hieman optimointihommia muillekin.

Nykyään teen päätoimisesti hakukoneoptimointia ja Google-mainontaa.

Suurin osa ajastani menee omien sivustojen hakukoneoptimointiin (affiliate-markkinointi), mutta aikaa riittää myös muutamille asiakasprojekteille.

Saavutin aikoinaan ihan ok tuloksia hakukoneoptimoinnilla ja verkkokauppani oli tärkeimmällä avainsanalla hakutulosten sijalla #2, takanaan muun muassa Zalando.

Hyvien tulosten saavuttaminen vaati kuitenkin valtavasti töitä, eikä optimointihommien ROI ollut jälkikäteen ajateltuna kovin hyvä.

Omalla kohdallani suurin ero hakukoneoptimointiosaamisessa nykypäivän ja viiden vuoden takaisen tilanteen on se, että osaan etukäteen aika hyvin arvioida, mitä pitää tehdä, jotta valitulla avainsanalla pääsee hakutulosten kärkeen ja hyödynnän tätä taitoa arvioidessani hakukoneoptimointiprosessin kannattavuutta.

Tuloksellisen SEO-strategian kannalta on siis tärkeintä tiedostaa omat voimavarat ja tunnistaa kilpailutilanne.

Joskus on viisaampaa nostaa kädet pystyyn ja siirtyä seuraavaan projektiin kuin taistella tuulimyllyjä vastaan.

He who knows when he can fight and when he cannot, will be victorious.

Sun Tzu 

Millaisille yrityksille ja asiantuntijoille hakukoneoptimointi sopii?

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että hakukoneoptimointi on potentiaalinen markkinointikeino silloin kun yritys myy sellaisia tuotteita tai palveluja, joita hankitaan todelliseen tarpeeseen ja joita ihmiset osaavat hakea Googlesta.

Mitä kalliimpi tuote tai palvelu, niin sitä parempi.

Jos kyseessä on vaikka 20 euron DisplayPort-johto, niin sellaisen tuotteen kohdalla hakusanamainonta (Google Ads) toimii todennäköisesti paremmin, koska mainokset täyttävät (maksimissaan) neljä ensimmäistä hakutulosta ja edullisen tuotteen kohdalla ihmiset eivät usein selaa kovin montaa hakutulosta.

Jos kyseessä on sen sijaan kalliimpi tuote tai palvelu tyyliin talopaketti, asianajotoimisto, kattoremontti tai vaikka autokorjaamo, niin ihmiset tekevät paljon huolellisemman vertailun ja selaavat useampia hakutuloksia.

Arvokkaampien hankintojen ja investointien kohdalla jo sijoitus Googlen ensimmäiseltä hakutulossivulta voi olla todella hyödyllinen.

Lisäksi täytyy muistaa, että kun puhutaan viisinumeroisista tuotteista tai palveluista, niin hakusanamainonnan klikkihinnat ovat usein todella korkeita. 

Joillekin yrityksille kuten ravintoloille tai hotelleille hakukoneoptimointi (Google My Business listausta lukuunottamatta) ei kannata.

Ravintoloiden ja hotellien kannattaa ensisijaisesti panostaa näkyvyyteen arvostelusivustoilla sekä Googlen karttanäkymässä.

Hakukoneoptimointi sopii todennäköisesti hyvin...

 • Asiantuntijat
 • Palveluyritykset
 • Verkkokaupat

Hakukoneoptimointi ei ole paras markkinointikeino...

 • Ravintolat
 • Parturi-kampaamot
 • Käytettyjen autojen kaupat

Hakukoneoptimointi vs hakusanamainonta

Kuinka nopeasti hakukoneoptimoinnilla saavutetaan tuloksia?

Vastaus kuuluu:

Se riippuu...

...aika monesta tekijästä.

Nopeimillaan tuloksia syntyy kun tuotetaan uusi sisältösivu, joka on asiallisesti optimoitu ja odotellaan päivä tai pari kun Google on indeksoinut sivun ja BOOM... sivu on heti ensimmäisellä hakutulossivulla.

Toinen ääripää on se, että tuloksia ei vaan synny KOSKAAN.

Jokaiselle yhtään enemmän optimointia tehneelle on sattunut myös epäonnistumisia, mutta epäonnistumiset myös opettavat onnistumaan!

Haluatko kommentoida kirjoitustani tai onko sinulla kysyttävää hakukoneoptimoinnista? Kirjoita kommentti!

>
Scroll to Top
Vieritä ylös