Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Oy Bluebird LLC

PL 14

04601 Mäntsälä

Henkilötietojen kerääminen ja säilytys

Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Yksilöityjä henkilötietoja kuten nimi, osoite tai sähköpostiosoite voidaan kerätä yhteydenottolomakkeen ja uutiskirjelomakkeen avulla. Yksilöityjen henkilötietojen luovuttaminen perustuu aina käyttäjän suostumukseen.

Keräämme analytiikkatyökalujen avustuksella anonymisoituja henkilötietoja, joita ovat sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä käytetyn laitteen tunnistetiedot. Keräämme näitä tietoja kehittääksemme sivustoa. Säilytämme analytiikan avulla kerättyjä anonymisoituja henkilötietoja 50 kuukautta. Anonymisoidut tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön. 

Henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa tietomurroilta suojatussa paikassa. Anonymisoituja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten Googlelle.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä toukokuussa 2016 voimaan astunutta ja 25.5.2018 alkaen kansallisesti sovellettavaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). 

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivuston kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustolla.

Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

Keräämme kaikki sivustolla käytettävät evästeet anonyymisti. Google Analytics -kävijäseurannan kautta näemme esimerkiksi kuinka monta ihmistä on käynyt sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin henkilötiedot pysyvät anonyymeinä.Voit halutessasi estää Google Analyticsin evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia tai vaihtoehtoisesti lataamalla Google Analytics Opt-outlisäosan selaimeesi.

Kumppanuusohjelmat

Osa sivustolla esiintyvistä linkeistä saattaa olla ns. affiliate-linkkejä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli päädyt ostamaan kumppanuusohjelman tuotteen tai palvelun sivustollani olevan affiliate-linkin kautta, niin saan ostoksesta komission. 

>
Vieritä ylös